PRIMER DIARI DE LA CASA-COL·LEGI DE BLUEFIELDS IL·LUSTRAT

PRIMER DIARI DE LA CASA-COL·LEGI DE BLUEFIELDS IL·LUSTRAT, amb motiu del Centenari de l’arribada de les primeres germanes a Amèrica. Conèixer el testimoni històric de la primera comunitat que va ser enviada al continent americà, a través de les fonts originals, és motiu d’agraïment per la vida de lliurament d’aquelles germanes i, al mateix temps, estímul per a viure amb fidelitat al Senyor. Com podreu llegir, amb la simplicitat dels infants i amb l’obediència de l’enviament, sempre confiades en el bon Déu, van desplegar de manera creativa el carisma rebut que, com llavor, ha germinat des de fa cent anys.

Al llarg de les narracions d’aquest primer DIARI, es descobreixen unes actituds de minoritat que contribueixen positivament a una qualitat de relacions fraternes i d’unió amb Déu, les quals són un exemple per a tots nosaltres.