Els laics no només han estat una ajuda, han estat companys de missió i vida.

La meva experiència en aquests quinze anys de vida consagrada, vivint i compartint aquest carisma del nostre Institut de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, no es podria entendre sense el ser i el fer amb persones laiques que es dediquen a la nostra missió educativa, experiència que m’ha format per a la vida i la missió i, alhora, m’ha fet més conscient de la vocació comuna que compartim com és l’experiència de la vocació cristiana des de la vocació específica de cadascú, ja sigui des de la vida religiosa o des del ser del laïcat.

Servir, treballar, col·laborar, participar en la tasca apostòlica de l’educació d’infants i adolescents des de les dimensions religioses i les ciències humanes, en l’atenció pastoral educativa en les pròpies aules, en la formació de pares, en la direcció de la tasca apostòlica, donant suport des de la catequesi de la iniciació cristiana, entre d’altres. En els serveis que m’han confiat, els laics no només han estat una ajuda, han estat companys de missió i vida, amb els quals he estat aprenent i aprofundint el meu carisma, tot aconseguint una major identificació i convicció juntament amb l’adquisició de coneixements tècnics i experiència.

Per a mi, l’experiència de la missió compartida ha estat marcada per la corresponsabilitat, la confiança, la proximitat, ésser companys de missió, des de la complementarietat fins a arribar, des de la paraula i el testimoni, a l’experiència d’una espiritualitat comuna que ens uneix. No es tracta de ser col·laboradors en la missió, sinó d’una missió veritablement conjunta des de la particularitat de cadascú, tot complementant-nos en la missió apostòlica, superant la por de delegar i conreant la confiança mútua.

Cal seguir creixent, convençuts que les germanes i els laics aportem a la missió la riquesa de la nostra vida espiritual i els nostres coneixements professionals en l’educació, per descomptat, cadascú des de la seva vocació específica.

Cal seguir avançant, entenent, segons el meu humil parer, que tot el carisma rebut es pot compartir: no hi ha àrees reservades només per a la vida religiosa; només d’aquesta manera podrem permetre que més persones s’identifiquin amb aquest regal heretat del nostre fundador i puguem evangelitzar d’aquesta manera particular, fent de la vida un anunci dels valors del Regne a l’Escola o a la Missió, des de la nostra espiritualitat franciscano-clariana. Per tant, hem de seguir compartint la nostra riquesa, seguir formant i motivant, donant un major acompanyament, promovent el coneixement de la família tousiana per tal d’enfortir i sostenir aquesta missió compartida.

Missió compartida és dur a terme el propi treball des dels diferents serveis en les tasques ordinàries, però impregnats pels mateixos valors, des d’una relectura dels signes dels temps, per a recrear el carisma, actualitzar-lo i adaptar-lo al context actual. Gna. Lilliam Martínez García. Col·legi Mare del Diví Pastor, San José (Costa Rica)