La missió compartida és camí d’èxit en la transmissió de la fe als més joves

Missió compartida és el sentit ple de l’Església. L’Esperit envia a tots per igual, però des de la realitat de cada un. Sant Pau ens explica que tots formem part d’un sol cos (1Co 12), ningú és prescindible; alhora, però, ningú pot eludir l’obligació que prenem com a cridats per Crist. D’aquí sorgeix el sentit que el Concili Vaticà II fa de la tasca dels laics en i per a l’Església.

Formada en l’Acció Catòlica, no entenc la fe ni l’Església sense aquesta implicació, sense aquesta missió compartida en la qual els consagrats viviu la crida vocacional del servei absolut a Déu i a l’altre i, els laics, seguint moltes vegades la crida de Crist a través vostre, aportem la sal del món a l’Església, la realitat d’un món no sempre d’acord amb els temps de la fe.

També a l’escola la missió compartida és important, essencial diríem. Les germanes arribeu a molt i molts, però sense la corresponsabilitat dels laics, la transmissió de la fe pot quedar referenciada només per a aquells que senten una crida vocacional específica. I no és ni ha de ser així. De fet, els Equips de Pastoral de les escoles són compartits; i l’èxit de les trobades “Sigues llum” és gràcies a la missió compartida, les quals serveixen d’exemple i guia per als adolescents, que també se senten identificats amb l’èxit de les Trobades, volent més endavant, participar com a voluntaris i/o acompanyants del més joves que ells, formant part dels Voluntaris MDP.

La missió compartida és camí d’èxit en la transmissió de la fe als més joves. És la possibilitat d’unir el temps de la fe que viviu els consagrats amb el ritme frenètic de la societat que vivim els laics per a poder formar junts l’Església que Déu vol, una Església encarnada en el món. Aquesta és la meva experiència de fe. Prof. Ester Arans: Col.legi Mare del Diví Pastor – Sabadell (Barcelona).