Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

La vocació de Caputxina de la Mare del Diví Pastor és una opció de vida que requereix un conreu constant per tal de poder créixer en fidelitat al Senyor.

Aquest conreu és resposta personal i comunitària al somni de Déu per a cadascuna de nosaltres i requereix fidelitat creativa. Per això, aprofitem les circumstàncies de l’esdevenir diari així com els moments puntuals, per tal d’aprofundir en diferents temes.

L’Esperit Sant ens impulsa a meditar i a discernir els signes dels temps per tal de respondre de manera compromesa AVUI, amb la finalitat de fer realitat la missió de l’Institut, segons el Decret d’aprovació de les nostres Constitucions: “Amb esperit de profunda contemplació, com Maria, la Mare de el Diví Pastor, les Germanes Caputxines anunciïn amb la vida i la paraula el Misteri de Crist i de la seva Església”.

ÚLTIMES FORMACIONS: